بر اساس صنعت

صنایع مختلف برای محاسبات مهندسی مربوط به خطوط تولید و یا نگه داری داده های مورد نیاز سازمان، نیاز به سرور دارند.
صنعت های جدیدی مانند اینترنت اشیا و یا هوش مصنوعی ، برای رشد کردن نیاز به حجم عظیمی از پردازش و ذخیره سازی دارند.
ابر نئور در صنعت های مختلفی همراه با ساخت یک نمونه، نیاز شرکت ها را برای استفاده
از کلود حل میکند و راهکار موردنظر برای آن را ارائه میدهد.

اینترنت اشیا
بازی سازی
آموزش آنلاین
فروشگاه آنلاین
خبرگزاری
پلتفرم ویدیویی
هوش مصنوعی
شبکه های اجتماعی
خدمات مالی
بلاکچین