محصولات ابرنئور

پلتفرم ابری برای کسب و کارها

PaaS for Business

بدون درگیری با سرورهای مختلف سرویس خود را برای انبوه

مشتری‌های خود آماده کنید.

بر اساس میزان سرویس‌دهی به مشتریان خود پرداخت کنید.

پلتفرم ابری برای توسعه‌ها

 

PaaS for Devs

بدون دغدغه زیرساخت و درگیری با سیستم عامل سرور می‌توانید از

ریپازیتوری خود سرویس خود را لانچ کنید.

DevOps as Service

ما به عنوان عضوی از تیم شما، به استقرار و سرویس‌دهی محصولات

شما کمک میکنیم.