پلتفرم ابری چیست؟

پلتفرم ابری که با نام PaaS نیز شناخته میشود یکی از مدل های رایانش ابری هست که راهکاری منعطف، قابل مقیاس ارائه میکند تا اپلیکیشن ها بر روی کلود و سرور ها استقرار پیدا کنند و توسعه یابند. پلتفرم ابری هر آنچه که برنامه نویسان  برای توسعه نرم افزار نیاز دارند را بدون...